Документа установе

На овој страници можете извршити преглед и преузимање свих релевантних докумената

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2018 /2019. ГОДИНУ - Септембар 2018

Преузмите пдф документ

ОПШТИ ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Преузмите пдф документ

 

ПОСЕБНИ ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА

Преузмите пдф документ

 

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У ПУ ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ- Јун 2015

Преузмите пдф документ

 

ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА

Преузмите пдф документ

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2016 /2017. ГОДИНУ - Септембар 2016

Преузмите пдф документ

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА РАДНУ 2015/2016. ГОДИНУ - септембар 2016

Преузмите пдф документ

 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ УНУТРАШЊЕГ УЗВУЊИВАЊА, НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА И О ДРУГИМ ПИТАЊИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УНУТРАШЊЕ УЗБУЊИВАЊЕ - Децембар 2015

Преузмите пдф документ

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА РАДНУ 2012/2013. ГОДИНУ - Јануар 2014

Преузмите пдф документ

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013 /2014. ГОДИНУ - Септембар 2013

Преузмите пдф документ

 

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ - Јануар 2014

Преузмите пдф документ

 

РАЗВОЈНИ ПЛАН УСТАНОВЕ за период од 2014 - 2017. године - Децембар 2013

Преузмите пдф документ

 

Укратко о нама

Установа за предшколско васпитање и образовање Дечји вртић "Љубица Вребалов", носи традицију предшколског васпитања и образовања нашег града од 1911. год .

Ми смо савремена предшколска установа која квалитетно одабраним и сопственим, аутентичним програмима пружа здраву и подстицајну средину за несметано одрастање и развој потенцијала сваког детета.

Последње вести/чланци
Пролеће у вртићу 2017 Објављено 05 маја 2017Месец културе 2016 - прочитајте више Објављено 17 децембра 2016Адреса

Предшколска установа
"Љубица Вребалов"
Вука Караџића бр.1
12000 Пожаревац
Т: (012) 210-308
Мат.број 07160917; ПИБ 100283306;
Радно време:

Листа за обавештавање