Упис 2019/20

Конкурс

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

На основу члана 39. Статута Предшколске установе ''Љубица Вребалов'' Пожаревац, расписује се

КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ( 11 ч)
И ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 ч)
ЗА РАДНУ 2019/20. ГОДИНУ

У радној 2019/20. години, објекти у саставу Предшколске установе ''Љубица Вребалов'' Пожаревац, примају децу:


- у целодневни боравак у трајању од 11 часова
- у припремни предшколски програм у трајању од 4 часа


Пријаву за упис  са потребном документацијом подноси родитељ, односно старатељ детета.


Конкурс за пријем деце на целодневни боравак у трајању од 11 часова
траје од 01.04.-30.04.2019.године  


Обрасци за упис могу се преузети у управној згради ПУ ''Љубица Вребалов'' Пожаревац, Вука Караџића бр.1. у периоду од 01.04.-30.04.2019. године, сваког радног дана од 07:00-15:00 часова или на сајту Установе www.vrtic.org.rs.


Пријаве и документација достављена после конкурсног рока неће се узети у разматрање.


Пријаве предате у претходном конкурсном року неће се узети у разматрање.


Одлуку о пријему деце доноси Централна уписна комисија коју именује директор Установе.

Резултати Конкурса биће објављени дана 27.05.2019. године, на огласним таблама свих објеката Установе и у управној згради Установе, као и на сајту Установе www.vrtic.org.rs.


Рок за жалбе је 8 дана од дана објављивања резултата Конкурса.


Први уписни рок у целодневни боравак је сваког радног дана од 17.06.-19.07.2019. године у времену од 08:00-12:00 часова. 


Други уписни рок у целодневни боравак је сваког радног дана од 19.08.-30.08.2019. године у времену од 08:00-12:00 часова. 

Први уписни рок за припремно предшколски програм у трајању од 4 часова за децу рођену од 01.03.2013. -28.02.2014. године је сваког радног дана од 06.05.-31.05.2019. године у времену од 08:00-12:00 часова.


Други уписни рок за припремно предшколски програм у трајању од 4 часова за децу рођену од 01.03.2013. -28.02.2014. године, је сваког радног дана од  19.08.-30.08.2019. године у времену од 08:00-12:00 часова.


Обрасци за упис у припремно предшколски програм могу се преузети у управној згради ПУ ''Љубица Вребалов'' Пожаревац, Вука Караџића бр.1. у периоду oд 01.04.-30.04.2019. године и у периоду од 19.08.-30.08.2019. године,  сваког радног дана од 07:00-12:00 часова или на сајту Установе www.vrtic.org.rs.

Комисија ће радити у складу са чланом 17.ст.8. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17, 27/2018 -др. закони и 10/2019) и Правилником о начину, критеријумима и поступку пријема деце у ПУ ''Љубица Вребалов'' Пожаревац број 1942 од 13.05.2014.године.

 

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ
Марија Бајић с.р.

 

 

Преузмите оригинални пдф документ текста конкурса za 2019/20

Укратко о нама

Установа за предшколско васпитање и образовање Дечји вртић "Љубица Вребалов", носи традицију предшколског васпитања и образовања нашег града од 1911. год .

Ми смо савремена предшколска установа која квалитетно одабраним и сопственим, аутентичним програмима пружа здраву и подстицајну средину за несметано одрастање и развој потенцијала сваког детета.

Последње вести/чланци
Пролеће у вртићу 2017 Објављено 05 маја 2017Месец културе 2016 - прочитајте више Објављено 17 децембра 2016Адреса

Предшколска установа
"Љубица Вребалов"
Вука Караџића бр.1
12000 Пожаревац
Т: (012) 210-308
Мат.број 07160917; ПИБ 100283306;
Радно време:

Листа за обавештавање