Вртићи

ближе информације о нашим вртићима и објектима

Лане

у Ромском образовном центру, установа користи део простора који је адаптиран у соби за боравак деце једне васпитне групе.

Група броји 23 деце. 

Улица у којој се налази објекат: Моше Пијаде бб.

Контакт телефон: 060/456-00-14

Локација објекта

Укратко о нама

Установа за предшколско васпитање и образовање Дечји вртић "Љубица Вребалов", носи традицију предшколског васпитања и образовања нашег града од 1911. год .

Ми смо савремена предшколска установа која квалитетно одабраним и сопственим, аутентичним програмима пружа здраву и подстицајну средину за несметано одрастање и развој потенцијала сваког детета.

Последње вести/чланци
Пролеће у вртићу 2017 Објављено 05 маја 2017Месец културе 2016 - прочитајте више Објављено 17 децембра 2016Адреса

Предшколска установа
"Љубица Вребалов"
Вука Караџића бр.1
12000 Пожаревац
Т: (012) 210-308
Мат.број 07160917; ПИБ 100283306;
Радно време:

Листа за обавештавање