ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

ПРОГРАМ РАДА СА ДЕЦОМ УЗРАСТА ОД ГОДИНУ ДАНА ДО ТРИ ГОДИНЕ


Програм неге и васпитно-образовног рада са децом до три године остварују медицинске сестре-васпитачи. Како се ради о веома раном узрасту деце, рад сестара-васпитача је, пре свега, заснован на стварању пријатног амбијента и посвећивању сваком детету у складу са његовим карактеристикама и понашањем.
Циљ васпитног рада на овом узрасту је стварање повољне васпитне средине у којој ће дете стицати искуства по свом сопственом програму, упознајући себе, своје могућности, своју околину и стицати искуства и сазнања о другим људима и својој околини.
Садржај програма на узрасту до три године:

Васпитно-образовни рад се реализује кроз подстицање моторичких активности (на пример, скакање, трчање, котрљање, низање, цепкање папира..), сензо-перцептивних активности (разликовање укуса, мириса, температуре хране..), музичко-ритимичких активности (певање песмица, успаванки, слушање музике...), интелектуалних активности (тражење скривеног предмета, разликовање сличних предмета, низање колутова на штапове..), језичких активности (игре именовања, игре улога, разгледање сликовница..), причање и драматизацију (причање кратких причица, рецитација..), графичко-ликовне активности (цртање, сликање кликерима, отискивање шаблона...), усвајање културно-хигијенских навика (одвикавање од коришћења пелена, самостално облачење, држање чаше, кашике...).


ПРОГРАМ РАДА СА ДЕЦОМ ОД ТРИ ГОДИНЕ ДО УКЉУЧИВАЊА У ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ШКОЛУ


За узраст деце од напуњене треће године живота до поласка у школу, предвиђена су два модела предшколског васпитања и образовања. Означени су као Модел А  и Модел  Б.
Са децом овог узраста раде васпитачи.
Општи циљеви карактеристични за оба модела:

МОДЕЛ А је концепт отвореног система васпитања и образовања. Полазиште програма је дете, а васпитач креатор, истраживач практичар и критичар сопствене праксе. Овај модел не задаје програм учења и подучавања, већ је процес за стварање прилика за учење.У концепцији овог модела нема универзалних рецепата и једном дефинисаних задатака и садржаја, они треба да буду одраз контекста одрастања детета. На основу овог програма, васпитачи врше избор услова и садржаја који ће обезбедити оптимални психички и физички развој деце.
МОДЕЛ Б садржи начела, циљеве, програмске садржаје, организацију живота, сарадњу са породицом и локалном заједницом.У оквиру модела Б начела предшколског васпитања и образовања указују на основна обележја васпитно-образовног рада са предшколском децом и служе као оријентир за припремање, организацију, извођење и вредновање тог рада.
Циљеви васпитања се остварују кроз систем активности који доприноси остваривању појединих аспеката развоја и дечје личности у целини (развој моторике, друштвене активности, афективне активности, еколошке активности, откривачке активности, радне активности, говорне активности, ликовне активности, драмске активности..).


ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ


Припремни предшколски програм, који је део обавезног деветогодишњег образовања и васпитања, остварује се у оквиру предшколског васпитања и образовања.
Припремни предшколски програм релизује се у трајању од четири сата дневно девет месеци. Деца која су у целодневном боравку у години пред полазак у школу, такође су  обухваћена радом који се базира на предшколском програму.
Једна од основних функција  припремања деце за полазак у школу је да учини  што неприметнијим и олакша им прелаз из једне средине у другу, и да убрза процес адаптације новим условима живота и рада. Другим речима, укључивање деце у предшколске групе има компензаторску функцију јер се тако обезбеђују услови за проширење и сређивање социјалног и сазнајног искуства.
Препоручени програми за рад са предшколцима су:
Ми смо Земљани“, аутора Николаја Вересов, „Граф релације“ –приручник аутора Фредерика и Папи, „Подстицање развоја дечјег самопоштовања’Ибоја Гера,Чувари осмеха“, - Наде Игњатовић Савић, Буквар дечјих права, као и разне радионице које већ годинама користимо у раду са предшколцима (језичке, драмске, ликовне...). Препоручени приручник за рад са предшколцима је и Животне вредности, Дајане Тилман и Дајане Хлу.
Васпитно-образовни рад са децом припремних група реализује се путем садржаја и активности које се сврставају кроз следеће области:


Укратко о нама

Установа за предшколско васпитање и образовање Дечји вртић "Љубица Вребалов", носи традицију предшколског васпитања и образовања нашег града од 1911. год .

Ми смо савремена предшколска установа која квалитетно одабраним и сопственим, аутентичним програмима пружа здраву и подстицајну средину за несметано одрастање и развој потенцијала сваког детета.

Последње вести/чланци
Пролеће у вртићу 2017 Објављено 05 маја 2017Месец културе 2016 - прочитајте више Објављено 17 децембра 2016Адреса

Предшколска установа
"Љубица Вребалов"
Вука Караџића бр.1
12000 Пожаревац
Т: (012) 210-308
Мат.број 07160917; ПИБ 100283306;
Радно време:

Листа за обавештавање