РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ

На овој страници можете извршити преглед и преузимање свих релевантних докумената

РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

 

ЗАХТЕВЕ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ  ЗА 2019. ГОДИНУ,  РОДИТЕЉИ, ХРАНИТЕЉИ, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИ,  ПОДНОСЕ  ГРАДСКОЈ УПРАВИ ПОЖАРЕВАЦ-ОДЕЉЕЊУ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, канц.бр.12

 

Одлуку као и неопходне обрасце и информације можете преузети испод

Одлука - РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ (Преузмите пдф документ)

Образац - захтев за регресирање трошкова у износу од 50% од цене коштања боравка у предшколској установи близанаца, трећег и сваког наредног детета у 20__/20__ години (Преузмите пдф документ)

Образац - захтев за накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом у 20__/20__ години (Преузмите пдф документ)

Образац - захтев за накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу корисника новчане социјалне помоћи у 20__/20__ години (Преузмите пдф документ)

Образац - захтев за накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања у 20__/20__ години (Преузмите пдф документ)

Образац - захтев за регресирање трошкова боравка у предшколској установи за децу из материјално угрожених породица у 20__/20__ години (Преузмите пдф документ)

 

 

Укратко о нама

Установа за предшколско васпитање и образовање Дечји вртић "Љубица Вребалов", носи традицију предшколског васпитања и образовања нашег града од 1911. год .

Ми смо савремена предшколска установа која квалитетно одабраним и сопственим, аутентичним програмима пружа здраву и подстицајну средину за несметано одрастање и развој потенцијала сваког детета.

Последње вести/чланци
Пролеће у вртићу 2017 Објављено 05 маја 2017Месец културе 2016 - прочитајте више Објављено 17 децембра 2016Адреса

Предшколска установа
"Љубица Вребалов"
Вука Караџића бр.1
12000 Пожаревац
Т: (012) 210-308
Мат.број 07160917; ПИБ 100283306;
Радно време:

Листа за обавештавање