КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ

САВЕТИ ЛОГОПЕДА


Говорно-језички развој код деце почиње произвођењем гласова. Тај развојни пут је дуг и почиње од појединачних гласова, групе гласова све до облика сложеног говора савременог човека.

ОД 6 -12 МЕСЕЦИ

ОД 12-18 МЕСЕЦИ

 

ОД 18-24 МЕСЕЦА

 

3 ГОДИНЕ

4 ГОДИНЕ

5 ГОДИНА

 

6-7 ГОДИНА
                                                                       

АКО СЕ ДЕТЕ НЕ СМЕЈЕ, НЕ ГУЧЕ, НЕ ОГЛАШАВА НИ НА КАКАВ НАЧИН, НЕ ОСТВАРУЈЕ КОНТАКТ ОЧИМА, ТРЕБА СЕ ОБРАТИТИ ЛОГОПЕДУ.
ЗДРАВА КОМУНИКАЦИЈА ЈЕ УСЛОВ ЗА ДОБАР ИНТЕЛЕКТУАЛНИ РАЗВОЈ.

Уколико приметите:

  1. НЕРАЗВИЈЕН ГОВОР И ЈЕЗИК,
  2. НЕПРАВИЛАН ИЗГОВОР ГЛАСОВА-ТЕПАЊЕ,
  3. АГРАМАТИЧАН ГОВОР,
  4. МУЦАЊЕ,

обратите се логопеду.

ЗДРАВА КОМУНИКАЦИЈА ЈЕ УСЛОВ ЗА ДОБАР ИНТЕЛЕКТУАЛНИ РАЗВОЈ.

Слађана Белић Степановић
Милица Ивковић

 

 

 


Укратко о нама

Установа за предшколско васпитање и образовање Дечји вртић "Љубица Вребалов", носи традицију предшколског васпитања и образовања нашег града од 1911. год .

Ми смо савремена предшколска установа која квалитетно одабраним и сопственим, аутентичним програмима пружа здраву и подстицајну средину за несметано одрастање и развој потенцијала сваког детета.

Последње вести/чланци
Пролеће у вртићу 2017 Објављено 05 маја 2017Месец културе 2016 - прочитајте више Објављено 17 децембра 2016Адреса

Предшколска установа
"Љубица Вребалов"
Вука Караџића бр.1
12000 Пожаревац
Т: (012) 210-308
Мат.број 07160917; ПИБ 100283306;
Радно време:

Листа за обавештавање