Савет родитеља

Савет родитеља


Савет родитеља Предшколске установе има  20 чланова, а надлежност му је између осталог, да:

1. предлаже представнике родитеља деце у органу управљања;
2. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
3. даје сагласност на програм и организовање екскурзије и разматра извештај о њиховом остваривању;
4. разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује управном одбору, директору и стручним органима установе.

Чланови  Савета родитеља  Предшколске установе ''Љубица Вребалов'' Пожаревац у радној 2018/19


ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦА“

 1. Миодраг Гајић,члан                
 2. Ивана Перић,члан
 3. Марјан Стојковић,члан

ВРТИЋ „ПОЛЕТАРАЦ“

 1. Весна Станковић,члан

ВРТИЋ „ДАНИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ“

 1. Јелена Вељковић,члан
 2. Весна Срдић,члан

ВРТИЋ „ЛЕПТИРИЋ“

 1. Милош Милошевић,члан
 2. Јелена Спасојевић,члан

ВРТИЋ „ДУШКО РАДОВИЋ“

 1. Александар Даниловић,члан
 2. Марко Савић,члан

ВРТИЋ „БУБАМАРА“

 1. Томица Стојановић,председник

ВРТИЋ „ НЕВЕН“
12  . Марија Алексић,члан

 1. Јелена Васић,члан
 2. Сања Бунчић,члан     

ВРТИЋ „СУНАШЦЕ“

 1. Душан Бранковић,члан           

ВРТИЋ „ БАМБИ“

 1. Марко Радосављевић,члан
 2. Maрија Влајовић,члан

ВРТИЋ „МАЈСКИ ЦВЕТ“

 1. Јована Топо,члан
 2. Елена Нонковић,члан  
 3. Шабановски Фердини,чланУкратко о нама

Установа за предшколско васпитање и образовање Дечји вртић "Љубица Вребалов", носи традицију предшколског васпитања и образовања нашег града од 1911. год .

Ми смо савремена предшколска установа која квалитетно одабраним и сопственим, аутентичним програмима пружа здраву и подстицајну средину за несметано одрастање и развој потенцијала сваког детета.

Последње вести/чланци
Пролеће у вртићу 2017 Објављено 05 маја 2017Месец културе 2016 - прочитајте више Објављено 17 децембра 2016Адреса

Предшколска установа
"Љубица Вребалов"
Вука Караџића бр.1
12000 Пожаревац
Т: (012) 210-308
Мат.број 07160917; ПИБ 100283306;
Радно време:

Листа за обавештавање