Вести/обавештења

Овде можете погледати обавештења у вези активности установе

XX сусрети медицинских сестара – васпитача

               На XX сусретима медицинских сестара – васпитача, ПУ "Љубица Вребалов" имала је веома запажену  презентацију "Дидактичко средство у функцији подстицаја дечијег развоја - Кућица шареница" аутора мед.сестра -васпитач Милене Арсић и педагога Славице Милановић

...Укратко о нама

Установа за предшколско васпитање и образовање Дечји вртић "Љубица Вребалов", носи традицију предшколског васпитања и образовања нашег града од 1911. год .

Ми смо савремена предшколска установа која квалитетно одабраним и сопственим, аутентичним програмима пружа здраву и подстицајну средину за несметано одрастање и развој потенцијала сваког детета.

Последње вести/чланци
Пролеће у вртићу 2017 Објављено 05 маја 2017Месец културе 2016 - прочитајте више Објављено 17 децембра 2016Адреса

Предшколска установа
"Љубица Вребалов"
Вука Караџића бр.1
12000 Пожаревац
Т: (012) 210-308
Мат.број 07160917; ПИБ 100283306;
Радно време:

Листа за обавештавање