Набавка и монтажа клима уређаја

Набавка клима уређака са монтажом у објектима „Невен“, „Лептирић“, „Душко Радовић“ и „Пчелица“.

Poziv 5077 – klime

Odluka 5190 – klime