ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДДД

Позив за подношење понуда за вршење услуга дезинфекције, дератизације и дезинсекцијесвих објеката ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац. 2021/22

POZIV ZA DDD 2021-22

Одлука о додели уговора: 5083