Obavestenje

Подрачун за плаћање осигурања, Црвеног крста, излета, представа и сл….

Поштовани родитељи, у циљу унапређењса рада наша установа поред основног рачуна на који вршите уплате трошкова за боравак деце у вртићу (рачуне добијате сваког месеца од васпитача групе);

отворила подрачун на који родитељи треба да врше уплате за остале активности.

 

Уплатилац:

Име и презиме детета,                                                        Број подрачуна је: адреса становања                                                         840-2572761-38

сврха уплате:                                                                                 Позив на број :  прималац:                                                                       уписати број уговора

Предшколска установа 

 „Љубица Вребалов“

Пожаревац