Obavestenje

Правила понашања родитеља у вртићу за време пандемије корона вирусa

На основу Упутства за примену превентивних мера у предшколским установама везано за covid-19 које је дао ГЗЗЈЗ Београд од 27.4.2020.г., а на основу којих је Тим
предшколске установе против COVID-19 дефинисао смернице у складу са препорукама и епидемиолошкм ситуацијом, родитељи су у обавези да се придржавају следећих
препоручених мера:

– Приликом довођења детета у колектив установе, родитељи обавезно користе личну заштиту (маску и рукавице), као и приликом одвођења детета из вртића;

– Родитељи су дужни да на основу званичног обавештења Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а преко Школске управе Града Пожаревца, дана
08.05.2020. године, доставе следећа документа:

а) Потврду од свог послодавца да послове морају да обављају у седишту или другим пословним организационим јединицама послодавца, са контактом
послодавца;

б) Родитељи / други законски заступник је у обавези да приликом повратка детета у Установу донесе потврду од лекара – изабраног педијатра о здравственом стању свог детета, не старију од 7 (седам) дана.

– Поштовати време и динамику доласка у вртић, како се не би стварала гужва и тиме обезбедила социјална дистанца; Пријем деце ће се вршити од 06.30-08.00 часова на
сваких 10 минута, као и одлазак деце од 14.00 часова; дефинисано време доласка/одласка биће у договору са васпитачем;

– Родитељи ће користити одвојене улазе у објекат, као и излазе који ће бити одређени за
јаслице и вртић;

– На улазу у објекат, родитељи морају да дезинфикују руке и да прођу дезобаријеру;

– Након тога, родитељи су у обавези да прођу строгу тријажу превентивне сестре која подразумева: мерење телесне температуре бесконтактним топломером. Здравствене
потврде и потврде о радном ангажовању од стране послодавца родитељи су у обавези да доставе 08.05.2020.године, као и прикупљање основних анамнестичких података о евентуалним контактима са потенцијално оболелим од короне и слично,својим васпитачима, с тим што у случају оправданих разлога наведено могу доставити најкасније до 11.05.2020. године. При сваком одступању од било којих наведених услова за пријем детета који морају бити испуњени као и при свакој сумњи на постојање респираторне болести, дете се не прима у кoлектив. У том случају, родитељ је у обавези да се јави са дететом изабраном педијатру и након тога обавести Установу о резултатима прегледа;

– Родитељи се након јутарње тријаже задржавају не дуже од 10 минута у вртићу, као и приликом доласка и преузимања детета;

– Деца долазе у вртић искључиво у пратњи једног родитеља,

– Уколико деца имају симптоме респираторне или цревне инфекције, повишену температуру или сумњу на почетак болести (умор, губитак апетита и сл), потребно је
да остану код куће и да се јаве свом изабраном педијатру. У том случају, у колектив могу да се врате само са здравственим оправдањем од изабраног педијатра да су здрави за колектив;

– За сваку промену здравственог стања детета током боравка кући или евентуалног обољевања неког члана породице од COVID-19 или сумње на болест, родитељ//старатељ је у обавези је да обавести Установу, да се јаве изабраном лекару поштујући дефинисане протоколе за ову пандемију и не доводити дете у колектив, док се за то не стекну услови који потврђују одсуство опасности од заразе.