невен

Вртић „Невен“ је саграђен 1982. године. 

То је највећи објекат и броји тринаест група у које је уписано три стотине малишана узраста од 12 месеци до шест и по година. 

У вртић „Невен“ је такође, у скорије време, доста уложено, заменом столарије, реновирањем санитарних просторија и заменом намештаја. 

Вртић поседује велику салу, која је опремљена справама за физичке активности, техничким уређајима и клавиром. Ово је веома значајно за малишане који бораве у „Невену“, јер свакодневно могу да се баве физичким и музичким активностима у за то намењеном простору. 

Драгоценост овог вртића је и велико двориште које је готово цело у хладу дрвећа. Недавно је у другој половини 2019. године, у делу вртића урађен и терен за мале спортове, што свакако доприноси здравом физичком развоју деце.

Адреса: Сопотска 2, Пожаревац

Телефон: 012/544-140, 012/544-141