Документи установе

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2020 /2021. ГОДИНУ _

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ

РАЗВОЈНИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ПЕРИОД 2020 /2024

ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ И ХИГИЈЕНУ РУКУ 

ОСНОВНИ САВЕТИ ЗА ХИГИЈЕНУ РУКУ

Основне превентивне санитарно-хигијенске мере у затвореном простору у редовним и ванредним ситуацијама.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2019 /2020. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2018 /2019. ГОДИНУ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У П.У. ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У П.У. ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ ПОЖАРЕВАЦ

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА РАДНУ 2018/19. ГОДИНУ

ОПШТИ ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

ПОСЕБНИ ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У ПУ ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ-

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2016 /2017. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ УНУТРАШЊЕГ УЗВУЊИВАЊА, НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА И О ДРУГИМ ПИТАЊИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УНУТРАШЊЕ УЗБУЊИВАЊЕ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА РАДНУ 2012/2013. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013 /2014. ГОДИНУ

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

РАЗВОЈНИ ПЛАН УСТАНОВЕ за период од 2014 – 2017.