Мере превенције

ОСНОВНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ У РЕДОВНИМ И ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА.

ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ И ХИГИЈЕНУ РУКУ 

ОСНОВНИ САВЕТИ ЗА ХИГИЈЕНУ РУКУ

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У ПУ ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ-