Одговорно лице за заштиту података о личности у Предшколској установи “Љубица Вребалов“Пожаревац:


ДАНИЈЕЛА ЦВЕТКОВИЋ, дипл.правник

Телефон 012/210-308
Електронска пошта: sekretar@vrtic.org.rs