Историјат установе


Прва предшколска установа, забавиште – школа отпочела је са радом 15. маја 1911. године. Даница Радосављевић, учитељица у пензији, тражила је одобрење од Министра Просвете да отвори приватно дечје забавиште јер таквог нема у Пожаревцу. Одобрење је тражила на самом почетку 1911. године, а одобрење је добила марта месеца исте године. Одмах је дала оглас у локалном листу „Грађанин“са позивом родитељима да упишу своју децу у забавиште.

Међутим, интересовање грађана је на почетку било веома слабо, па се Даница Радисављевић поново обраћа првенствено родитељима који имају децу за упис у забавиште, преко „Грађанина“, од 3. маја 1911. године. Забавиште је званично отпочело са радом 15. маја 1911. године. Забавиште је похађало тринаесторо деце из угледних пожаревачких породица. То је била прва предшколска установа у Пожаревцу чије традиције данас носи и остварује Установа за предшколско васпитање и образовање деце „Љубица Вребалов“.

Знатно ширење мреже предшколских објеката, а тиме и развоја организованог облика рада са децом предшколског узраста, почело је у периоду од 1969. год., а од 23. септембра 1971. год., установа је добила име по народном хероју „Љубица Вребалов“.Установа је 2011. године обележила стогодишњицу од организованог предшколског васпитања и образовања у Пожаревцу, када је учитељица Даница Радосављевић отворила прво приватно забавиште у вом граду, далеке 1911. године.

Данас ПУ „Љубица Вребалов“ остварује своју делатност у 11 објеката односно са 91 васпитном групом, и једном групом у пожаревачкој болници, са преко 2000 уписане деце.