6

6. МАРТ – ДАН ЛОГОПЕДА


Све чешће чујемо реченицу: „ Раније није било овако, одакле сада оволики број деце са говорним проблемима?“ И заиста није било овако, није било потешкоћа у овој мери!

Уз развој модерних технологија, XXI век нам је донео и многе друге промене, попут нових послова на тржишту рада, преобликовања начина живота, као и породичних односа и односа према деци.

Као последица свега тога дошло је и до врло драстичних промена у развоју говора и језика.

Педесетих година прошлог века у Србији је било 8% деце са неким обликом сметњи у говорно – језичком развоју, најновија истраживања показују да је то сада случај код чак 60% деце. Такође у односу на раније, потешкоће у говорно – језичком развоју све чешће су повезане са поремећајима пажње, понашања…

Бројни су фактори који доприносе овако високом проценту учесталости ове проблематике. Поред поремећаја изазваних компликацијама у току трудноће или касније услед здравствених проблема детета, разлог за овакво стање је неадекватна говорна стимулација.

Деца данас више времена проводе испред екрана  телевизора, телефона или компјутера, него у разговору са одраслима или другом децом. А како се говор учи имитацијом,
резултат споменутих истраживања и нису неко нарочито изненађење.

Управо због савременог начина живота, све чешће се сусрећемо са децом која скоро да немају ни једну реч матерњег језика, али зато броје на енглеском и именују неке предмете такође на енглеском.

Сваки језик има своју унутрашњу структуру говора и логику усвајања. И баш зато је важно да на раном узрасту слушају. И развијају матерњи језик. Рана искуства су пресудна и од највећег утицаја на даљи ток развоја.

То су такозвани критични периоди за развој неких способности.

У најбољем интересу сваког детета, а како би се сада и у будућности  предупредиле ове високе бројке, јако је важно елиминисати што је могуће више разне ризико факторе, подизати свест о значају развоја говора и језика у раном узрасту, омогући да свако дете добије адекватну стимулацију.