21.05.2021. ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ РОДИТЕЉИ, КОЈИМА РЕШЕЊА О ПРАВУ НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У ПУ “ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“ ПОЖАРЕВАЦ ИСТИЧУ 31.08.2021.године,
ДА НОВЕ ЗАХТЕВE ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАНИ  БОРАВАК,   ПОДНОСЕ  ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА-ОДЕЉЕЊУ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, КАНЦ. БРОЈ 12 ПОЧЕВ ОД 01.06.2021.ГОДИНЕ

РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

ЗАХТЕВЕ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА 2021. ГОДИНУ,  РОДИТЕЉИ, ХРАНИТЕЉИ, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИ,  ПОДНОСЕ  ГРАДСКОЈ УПРАВИ ПОЖАРЕВАЦ-ОДЕЉЕЊУ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, канц.бр.12

Одлуку као и неопходне обрасце и информације можете преузети испод:

  1. Oбразац – захтев за регресирање трошкова у износу од 50% од цене коштања боравка у предшколској установи близанаца, трећег и сваког наредног детета у 20__/20__ години
  2. Oбразац – захтев за накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом у 20__/20__ години
  3. Образац – захтев за накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу корисника новчане социјалне помоћи у 20__/20__ години
  4. Образац – захтев за накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања у 20__/20__ години
  5. Образац – захтев за регресирање трошкова боравка у предшколској установи за децу из материјално угрожених породица у 20__/20__ години
  6. Одлука – Регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи