2

Аутизам

Аутизам се карактерише значајним поремећајима у комуникацији, социјалној интеракцији и појавом лимитираног (ограниченог) и социјално атипичног опсега интересовања и понашања .

Аутизам је поремећај који се јавља у раном детинству. Видљиви знаци аутизма најчешће се уочавају код деце између 2-3 године старости.

Тешкоће се јављају у неком од следећих домена :

– социјална интеракција

– употреба говора и социјална комуникација

– симболичка или имагинативна игра

Деца са поремећајем у социјализацији испољавају карактеристичну тријаду дефецита у социјалном препознавању, социјалној комуникацији и социјалном разумевању .

Рани знаци аутизма

Најранији знаци аутизма могу се јавити у првим месецима живота , када дете може да на додир реагује грчењем уместо привијањем уз тело родитеља, при подзињу постаје млитаво или укочено, не реагује на звук мајчиног гласа. Касније током прве године дете не пружа руке ка родитељима, не реагује на повратак родитеља који је био одсутан, не успоставља „конверзацију„ без речи и не вокализује у циљу успостаљања комуникације. Пред крај прве године не показује предмете прстом.

У периоду раног детињства дете показује мало интересовања за околину, недостатак разумевања, потреба, намера и осећања других. Дете не одржава контакт очима, понекад делује као да не разликује своје родитеље од других људи. Не примећује осталу децу и преферира репетитивне (понављајуће) усамљеничке игре као што је посматрање предмета или ређање (ређање аутомобила, ређање предмета по боји, ређање бројева у низу и итд… ).

Уочљиво је и одуство симболичке игре („кобајаги“). Избор играчака је врло ограничен. Понекад се дешава да се дете веже за једну играчу или објекат и бурно реагује на покушај узимања. Промене у окружењу могу да изазову сличне реакције, како промене распореда предмета у простору, појавом нових лица, тако и промена редоследа активности у времену.

Говор се не развија или је несврсисходан, тако да остали тешко разумеју речи и реченице које дете изговара, и када користи граматички исправне речи ретко су усмерене на преношење поруке и конверзацију. Понекад се јављају и ехолалије. У периоду раног детињства и детињства обично се јављају и видови понашања карактеристични за аутизам као што су стереотипни репетитивни покрети : тапшање, лепршање рукама, пуцкетање прстима, ходање на прстима, њихање и слично.

Понекад су деца са аутизмом хиперактивна, импулсивна, агресивна и деструктивна. Често су хиперсензитивна или ређе хипосензитивна на додир, мирисе, укусе и на бол. Јавља се агресивно и аутоагресивно понашање, изливи вриштања, уједање зглобова на руци, ударање главом и други видови самоповређивања.

Савети :

– При давању вербалне инструкције , увек показати детету нашта се односи .

– Визуелна подршка – помоћу картица која помажу деци да уоче битне информације, распоред активности, смернице за развој самопослуживања (прање зуба, чешљање, прање руку и слично), слике које се везују за учење правила понашања, емоција, говора, упозорења на различите опасне ситуације.

– Спуштање на висину детета ради остваривања контакта очима.

– Јасно структуиран распоред активности који је изузетно важан јер им омогућава да предвиде кретања , активности и догађаје током дана чиме се избегава несигурност и конфузија .

– Активности рутине.