Pozivponude ЈН

Дидактика

Набавка дидактичког материјала, играчке и материјал за ликовно стварање

ОКОНЧАН ПОСТУПАК

Уговор додељен:

Партија 1 – „Пертини тојс“доо Београд

Партија 2 – „Пронова плус“доо Пожаревац