Дидактика

Набавка дидактичког материјала, играчке и материјал за ликовно стварање

Поступак спроведен на порталу ЈН

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/219399

ОКОНЧАН ПОСТУПАК

Уговор додељен:

Партија 1 – „Пертини тојс“доо Београд

Партија 2 – „Пронова плус“доо Пожаревац