Screenshotauto20240306auto081711

ЕВРОПСКИ ДАН ЛОГОПЕДА

Европска асоцијација логопеда прогласила је 6.март даном логопеда, због чега се управо данас на различите начине широм Европе, подиже свест о значају логопеда и говорно-језичке терапије.
Логопедија је наука која се бави превенцијом, проучавањем етиологије, дијагностике и третмана патолошке вербалне комуникације. 1913.година се означава као почетак самосталности логопедије као посебне научне дисциплине.
Логопед је стручњак који процењује развој говора и језика, дијагностикује говорно- језичке поремећаје, прави методолошки приступ у начину решавања проблема. Своје образовање логопеди стичу на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију
(ФАСПЕР), некадашњем Дефектолошком факултету.

У ПУ логопеди у свом раду на основу стручног знања, користећи тестовни материјал и развојне норме, препознају, откривају и третирају разне врсте одступања у говорно- језичком развоју деце. Значајну улогу имају и у едукацији родитеља.
„ Са моћи говора се рађамо али логопеди су ту да онда када та моћ нема ефективну снагу науче особу како да је употребљава“

Обележавање овог дана пружа и прилику да нагласимо да је из године у годину учесталост комуникативних тешкоћа све већа и већа. Статистички подаци су неумољиви. Истраживања показују да 2/3 деце предшколског узраста има неки проблем у говорно-језичком развоју. Подаци су поражавајући и ако се благовремено не реагује засигурно ће оставити несагледиве последице. Суочавајући се са овим нимало охрабрујућим подацима, струка се труди да акценат стави на превенцију.

Сарадња родитеља, васпитача и логопеда омогућиће добру и правовремену стимулацију, и уз отклањање бројних ризико фактора(првенствено екране) свако дете оствариће максимум својих потенцијала, а неће изостати ни награда која се зове: адекватно развијен говор.