Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта