Израда надстрешнице на згради управе

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Израда надстрешнице над подрумским вратима у дворишту објекта „Бамби“

Poziv 9267