Pozivponude ЈН

Јавна набавка 0003 – Гориво за возила установе

Линк ка порталу ЈН

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/66018

ОКОНЧАН ПОСТУПАК

Уговор додељен НИС АД Нови Сад