Pozivponude ЈН

Јавна набавке 0001-Електрична енергијиа

Линк ка Порталу ЈН:

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/65569

ОКОНЧАН ПОСТУПАК

Уговор додељен ЈП ЕПС Београд