"Један дан у вртићу" јаслене групе вртића "Лептирић"