Позив ЈН

Материјал за одржавање хигијене

Потрошни материјал за одржавање хигијене

Поступак је објављен на порталу за јавне набавке

Поступак је спроведен.

Уговор је додељен понуђачу „УГ Солутионс“ д.о.о. из Београда.