Материјал за одржавање хигијене

Потрошни материјал за одржавање хигијене

Поступак је објављен на порталу за јавне набавке

Поступак је спроведен.

Уговор је додељен понуђачу „УГ Солутионс“ д.о.о. из Београда.