Pozivautojn

Материјал за одржавање хигијене

Потрошни материјал за одржавање хигијене

Поступак је спроведен на порталу за јавне набавке

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/217355

Уговор је додељен понуђачу „УГ Солутионс“ д.о.о. из Београда.