Pozivponude ЈН

Материјал за одржавање хигијене

Потрошни материјал за одржавање хигијене

Поступак је спроведен.

Уговор је додељен изабраном понуђачу „Б2М“ доо из Београда.