School 2596090 1280

Набавка радова – кречење соба, ходника и кухиње у објекту „Невен“

Предмет овог позива је набавка радова на санацији зидова објекта вртића „Невен“. Љушћење и глетовање зидова. Демонтажа старих зидова са изношењем шута у кухињи и кречење зидова и фарбање масном фарбом са материјалом и санирање пукотина на зидовима у шест радних соба и два ходника.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

одлука 5667