School 2596090 1280

Набавка услуга ложења у објекту „Сунашце“ у Лучици по уговору о делу

Позив за набавку услуга ложења у објекту „Сунашце“ у Лучици по уговору о делу.

poziv za ugovor o delu

Odluka 7673