Pozivponude ЈН

Намештај

Набавка намештаја за објекте установе

Поступак је спроведен.

Уговор додељен изабраном понуђачу „Акса“доо Београд