Pozivponude ЈН

Намирнице за припремање хране

Набавка намирница за припремање хране.

Набавка је подељена у 10 партија.

ПОСТУПАК У ПЛАНУ