Img Cda3dc047e2d2d00123e99ee52f0d0fb V
|

ОБНОВИТЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ВРТИЋА ЗА ТРЕЋЕ И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ, ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ, БЛИЗАНЦЕ И ДЕЦУ САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА

ОБАВЕШТАВАМО ВАС ДА У ПЕРИОДУ ОД 1.ЈУЛА 2024.ГОДИНЕ, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 31.8.2024. ГОДИНЕ, ДОЂЕТЕ И ОБНОВИТЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ВРТИЋА ЗА ТРЕЋЕ И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ, ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ, БЛИЗАНЦЕ И ДЕЦУ САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА ЗА ПЕРИОД НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ОД 01.09.2024. ГОДИНЕ ДО 31.08.2025. ГОДИНЕ, У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.12.
ПРИЛИКОМ ДОЛАСКА, ПОНЕСИТЕ СА СОБОМ СВУ ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАВЕДЕНОГ ПРАВА.
ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈЕДНО ОД ПРАВА СЕ ЛИЧНО ПРЕУЗИМА У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.12, У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА.
ЗАХТЕВИ КОЈИ БУДУ ПОДНЕТИ НАКОН 31.08.2024. ГОДИНЕ, ВАЖИЋЕ ОД ДАТУМА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА И НЕЋЕ ИМАТИ ПРАВО НА РЕТРОАКТИВНО РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА У ВРТИЋУ.
ЗА СВЕ ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, МОЖЕТЕ КОНТАКТИРАТИ БРОЈ 012/539-715 ИЛИ 012/539-716.