OСИГУРАЊЕ ДЕЦЕ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА У РАДНОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

По одлуци Савета родитеља ПУ Љубица Вребалов Пожаревац број 5888 од 12.09.2023.године, Осигуравајуће друштво “ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ“ А.Д.О. Београд, изабрано је за осигурање деце од последица несрећног случаја у радној 2023/2024. години у Предшколској установи “Љубица Вребалов“ у Пожаревцу“

Неопходна документа и информације можете преузети испод:

  1. Пријава несрећног случаја деце
  2. Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја
  3. Допунски услови за осигурање деце од последица несрећног случаја
  4. Допунски услови за осигурање лица за случај прелома кости услед несрећног случаја
  5. Предуговорна информација за уговарача осигурања – осигурање лица од последица несрећног случаја
  6. Информације о обради података о личности