Осигурање деце

OСИГУРАЊЕ ДЕЦЕ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА У РАДНОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

По одлуци Савета родитеља ПУ Љубица Вребалов Пожаревац број 6531 од 10.09.2021.године, Осигуравајуће друштво “GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ А.D.О. Београд, изабрано је за осигурање деце од последица несрећног случаја у радној 2021/2022.години у Предшколској установи “Љубица Вребалов“ у Пожаревцу“

 

Неопходна документа и информације можете преузети испод:

  1. Образац – пријава штете од последица несрећног случаја
  2. Важне информације за уговарача и осигуранике за колективно осигурање деце
  3. Информатор незгода