Anton Snkfmc1i9fu Unsplash

Основне превентивне санитарно-хигијенске мере у затвореном простору у редовним и ванредним ситуацијама

На основу стања у објекту и по стручној оцени, а у складу са принципима Добре хигијенске праксе (ДХП), превентивне санитарнохигијенске мере подразумевају следеће:

1. Механичко чишћење

Механичко чишћење састоји се у томе да се разним механичким средствима са површина и предмета сакупља нечистоћа на једно место, а потом се нешкодљиво уклања. При чишћењу свих површина потребно је претходно наквасити површине водом или дезинфицијенсом (да се при чишћењу не диже прашина и са њом микроорганизми).

Поступак чишћења се састоји из пет фаза/корака:

 • Први корак – припремно чишћење које подразумева четкање, стругање и брисање нечистоће и остатака хране, уз испирање хигијенски исправном водом;
 • Други корак – главно чишћење, које подразумева рибање површине која је претходно натопљена раствором детерџента, са циљем да се уклони маст и преостала нечистоћа; рибање треба да почне од средине запрљане површине и мора да буде темељно;
 • Трећи корака – испирање водом ради уклањања детерџента, разложене нечистоће и преосталих остатака хране;
 • Четврти корак – употреба дезинфицијенса у складу са упутством произвођача;
 • Пети корак – темељно испирање водом (уколико произвођач дезинфицијенса није другачије препоручио)
  • Прање – рекуперација остатака производа, предпрање водом, прање детерџентом, испирање чистом водом, дезинфекција, сушење површина врелим ваздухом.
  • Механизам уклањања нечистоће
   Раствор средстава за прање мора доћи у контакт са нечистом површином и мора продрети у све поре и удубљења.

 

Физичко – хемијски процеси:

   • Реакција између средстава за прање (детерџената), воде и суспендиране нечистоће
   • Пробијање у нечистоћу дифузијом и конвекцијом
   • Хемијске реакције на површини наслага нечистоће
   • Нечистоћа са површине се отопи у средство за прање, диспергује, емулгује и уклони
   • Накнадно таложење нечистоћа мора се избећи стабилисањем у раствору средстава за прање (способност везивања нечистоћа).

2. Санитарно прање

Механичким чишћењем није могуће одстранити сву нечистоћу, због тога је неопходно спровести следећу етапу – санитарно прање.

Под санитарним прањем се подразумева одвајање јаче или слабије фиксираних честица прљавштине са површина на којима се налазе.

Поступак прања спроводи се раствором за прање који се састоји од воде и детерџента.

Поступком прања микроорганизми остају без хранљиве подлоге, а самим прањем се уклања велики број микроорганизама. На површинама преостале микроорганизме поступком дезинфекције уклањамо, онеспособљавамо или уништавамо, као и правилним избором дезинфекционог средства.

Након санитарног прања, приступа се третману аеросолизације, при чему се креће од најудаљенијих просторија. Свака просторија се третира све док комплетан простор не буде покривен и заштићен, након чега се простор напушта све док се капи, које лебде у ваздуху не слегну на површину.

После овакве врсте третмана, препорука је да се у просторију не улази у периоду од 15 – 30 минута.

Посебну пажњу обратити на следеће:

 1. НИКАКО не појачавати концентрацију коришћених средстава, искључиво пратити упутство произвођача, јер сваки препарат ГУБИ своје ДЕЈСТВО ако се појача или смањи концентрација од прописане, а може доћи и до тровања и нарушавања здравља.
 2. НЕ мешати различите препарате у исто време.
 3.  Повремено мењати препарате да би се избегла резистентност микроорганизама на један исти.
 4. Посебно обратити пажњу на: улазна врата, кваке, тастатуру и миша, мобилни телефон, ручке за пуштање воде на WC шољама, као и на славинама и др.
 5. Клима уређаји морају редовно да се чисте и дезинфикују. Избегавати средства на бази алкохола како не би дошло до
  лепљења микроорганизама на самим филтерима климе.

 

Сарадник за унапређење превентивне здравствене заштите
спец.санит.екол.инж. Маја Нешковић