ПУТУЈУЋИ ВРТИЋ 

Организовано васпитање и образовање деце у срединама у којима не постоји нити један организован облик рада или програм у циљу ублажавања последица социо-културне неједнакости. Путујући вртић је намењен деци узраста од четири до седам година, а Установа га тренутно користи за рад са групом предшколске деце. Путујући вртић је почео са радом и ове радне 2013/2014. године у марту месецу. Овим посебним обликом васпитно-образовног рада су обухваћена деца из околине Костолца.

ЕКОЛОШКО ОБРАЗОВАЊЕ – ЕКО РАДИОНИЦЕ

Овим програмом деца се уче како да заволе природу, како да чувају окружење, не бацају смеће, тим путем се код њих развија еколошка свест односно савесно понашање према животној средини уопште. Еколошке радионице имају за циљ неговање и промовисање здравих стилова живота и односа према природи.

ЦИЉЕВИ ЕКОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ:

 • подстицање дечје љубави према природи, под слоганом „Кад нешто волиш, то и чуваш“;
 • упознавање деце са последицама штетног опхођења према животној средини;
 • повећавање нивоа активности деце, развој моторике, логике, маштовитости, осећаја за здраво и природно, тимског рада, узајамне помоћи и одговорности;
 • здравији и бржи раст деце;

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:

 • организовање излета у природи (Чачалица, Хиподром, , Љубичево..)
 • посете различитим васпитно-образовним институцијама
 • разне акције чишћења дворишта вртића и оплемењивања (у сарадњи са родитељима и школарцима)
 • повезивање са извиђачима, горанима, јавно-комунално предузеће…
 • гледање филмова, серија, образовних емисија о природи и животињама
 • организовање еко-радионица у Еколошком дому на Чачалици
Еколошке радионице се организују сваке друге суботе, а обухватају децу узраста од три до десет година.

ЛИКОВНА ИГРАОНИЦА – „ПРОГРАМ +“

ЦИЉЕВИ:
 • неговање и усавршавање креативног потенцијала деце кроз стимулисање и развијање ликовног изражавања деце
 • неговање визуелног мишљења, визуелне културе, као саставног дела опште културе
 • афирмација дечјег ликовног стваралаштва (планира се на крају радне године колективна изложба дечјих радова из ликовне играонице)
 • интеракција деце предшколског узраста са децом различитих узраста и са различитим особама
 • интеракција и активно учешће деце и родитеља  (посетилаца)
КОРИСНИЦИ: Обухват деце од 3 до 10 година; сви гледаоци могу да буду и учесници радионице. МЕСТО: Ликовна играоница се организује у холу Центра за културу. ВРЕМЕ: Сваке суботе у трајању од 45. минута. РЕАЛИЗАТОРИ: Васпитачи, сестре који имају афинитета према ликовној уметности и уметници града Пожаревца.  

Деца и васпитачи на дечjем одељењу Опште болнице

Ликовне радионице

Јога за децу