Позив за ангажовање васпитача дефектолога по уговору о делу

Предмет позива је ангажовање васпитача дефектолога за потребе ПУ „Љубица Вребалов“

Позив дефектолог 4609