Novi 10
|

ПРЕМЕШТАЈ ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ

МОЛБЕ ЗА ПРЕМЕШТАЈ ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У РАДНОЈ 2022/2023. ГОДИНЕ НИСУ РАЗМАТРАНЕ ИЗ РАЗЛОГА ТРЕНУТНОГ НЕДОСТАТКА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА У ПУ „ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“ ПОЖАРЕВАЦ