Pozivautojn

Превоз аутобусом у оквиру пројекта ,,ИМПРЕС“

Аутобуски превоз аутобусом који је власништво ПУ „Љубица Вребалов“

Линк ка порталу ЈН

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/213074

ОКОНЧАН ПОСТУПАК

Уговор додељен: „Петровић турс“ Костолац