Pozivponude ЈН

Превоз аутобусом у оквиру пројекта „ИМПРЕС“

Аутобуски превоз аутобусом који је власништво ПУ „Љубица Вребалов“

Линк ка порталу ЈН

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/69357

ОКОНЧАН ПОСТУПАК

Уговор додељен „Петровић турс“ Костолац