Радови на постављању ограде у објекту „Лане“ у Пожаревцу

Предмет овог позива је набавка радова на демонтажи постојеће и постављању нове ограде у објекту „Лане“ у Пожаревцу.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 5748

Ograda PLAN

Odluka 6029