Vrticpozarevacuskrs 9

РЕГРЕСИРАНИ БОРАВАК

ОБАВЕШТАВАМО ВАС ДА У ПЕРИОДУ ОД 1.ЈУЛА 2023.ГОДИНЕ, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 30.9.2023.ГОДИНЕ, ДОЂЕТЕ И ОБНОВИТЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ВРТИЋА ЗА ТРЕЋЕ И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ, ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ, БЛИЗАНЦЕ И ДЕЦУ САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА ЗА ПЕРИОД НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ОД 01.09.2023. ГОДИНЕ ДО 31.08.2024. ГОДИНЕ, А ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ ПЕРИОД ОД 01.09.2023. ГОДИНЕ ДО 30.06.2024. ГОДИНЕ И ТО У ГРАДСКОЈ  УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, У КАНЦЕЛАРИЈИ  БР.12.

ПРИЛИКОМ ДОЛАСКА, ЗАМОЛИЛИ БИ ВАС ДА СА СОБОМ ПОНЕСЕТЕ СВУ ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАВЕДЕНОГ ПРАВА.

ЗАХТЕВ ЗА СВАКО ПРАВО СЕ ЛИЧНО ПРЕУЗИМА У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.12 У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА.

ЗАХТЕВИ КОЈИ БУДУ ПОДНЕТИ НАКОН 30.09.2023. ГОДИНЕ, ОДНОСНО ОД 01.10.2023. ГОДИНЕ, ВАЖИ ЋЕ ОД ТОГ ПЕРИОДА И НЕЋЕ ИМАТИ ПРАВО НА РЕТРОАКТИВНО РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА У ВРТИЋУ.