Socioautoemoc.
|

Социо-емоционална зрелост за школу

Социо-емоционална зрелост представља темељ и базу за суочавање са изазовима које полазак у школу носи. У години пред школу одрасли често усмеравају пажњу на когнитивне способности, вештине и знања детета. Иако су когнитивне вештине важне, ипак од социо-емоционалних вештина зависи дететово задовољство и лакоћа са којом ће прихватити промене и нову средину.

Да ли се деца која су била у вртићу боље адаптирају на школу?

Одговор је ДА! Они су се научили духу колектива,  да поштују туђе потребе, да сарађују са другима, да сачекају свој ред, да поштују правила игре, одложе задовољење својих  потреба и поднесу неуспех. Ипак полазак у први разред може да буде стресан чак и оној деци која су наизглед слободнија и социјализована.

Наша установа од септембра 2020. године примењује у раду нове Основе програма предшколског васпитања и образовања, симболично назване „ Године узлета“ и сам програм препознаје и подржава значај предшколског доба у развијању способности за целоживотно учење, као што су самопоуздање, отвореност, радозналост, истрајност, отпорност и креативност.

Шта представља социо – емоционална зрелост детета за школу?

Деца усвајају скуп вештина које су потребне за успешно сналажење у различитим животним ситуацијама кроз социо – емоционално учење. То је процес током којег су деца у ситуацији да усвајају и примењују знање, ставове и вештине потребне да разумеју и управљају емоцијама, да постављају и остварују циљеве, да осећају и показују емпатију према другима, да делотворно комуницирају, да доносе одговорне одлуке, да буду способни да решавају проблеме, да граде пријатељства и одржавају друштвене односе и да буду асертивни када је то потребно.

Социо – емоционално учење обухвата пет кључних компетенција:

Саморегулација – способност успешног регулисања сопствених емоција, мисли и понашања у различитим ситуацијама.

Свест о себи – способност јасног препознавања сопствених осећања и мисли и тога како они утичу на понашање.

Свест о другима – способност стављања себе у позицију друге особе и саосећање са другима, укључујући и оне који имају различито порекло и културу.

Вештине успостављања односа – способност успостављања и одржавања здравих и успешних односа са различитим појединцима и групама.

Одговорно доношење одлука – способност да се направе конструктивни избори када је у питању сопствено понашање и у социјалним интеракцијама, на основу етичких стандарда, бриге за безбедност и друштвених норми.

Ако дете није постигло одређен ниво соци – емоционалне зрелости , тешко ће се носити са захтевима које школе подразумева. Да бисте подстакли социо – емоционално сазревање детета радите следеће:

 • Успоставите правила и инсистирајте да их дете поштује;
 • Поставите границе;
 • Не испуњавајте детету сваку жељу;
 • Научите дете да некада мора и да попусти;
 • Похвалите дете када заслужи;
 • Похвалите дете за труд, рад и залагање, не за резултат који је постигло;
 • Подстичите га да буде самостално;
 • Да брине о себи и својим стварима колико год може;
 • Поштује васпитачицу (учитељицу);

РАЗМИСЛИТЕ И ОДГОВОРИТЕ ИСКРЕНО

 • Да ли се ваше дете самостално облачи?
 • Да ли се самостално обува и везује пертле?
 • Да ли дете само једе?
 • Да ли ваше дете спава само у кревету?
 • Да ли сте детету куповали и читали дечије књиге?
 • Да ли је дете било са вама у дечијем позоришту, биоскопу?
 • Колико времена дневно ваше дете гледа ТВ програм и

     које садржаје гледа?

 • Чега се ваше дете најрадије игра и са ким?
 • Како се понаша у игри са другом децом?
 • Има ли ваше дете одређене обавезе у кући?
 • Да ли правилно изговара све гласове?
 • Да ли правилно држи оловку, користи гумицу, резач и маказа?
 • Зна која му је лева, а која десна рука?
 • Зна своје име и Ваше пуно име, презиме и своју адресу?
 • Д а ли дете контролише своје емоције или емоције контролишу њега?