Vrtic Pozarevac 0010
| |

УПИС ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

УПИС ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

– за 2022/23. год. –

ПРВИ УПИСНИ РОК 20.06.-8.07.2022.

ДРУГИ УПИСНИ РОК 15.08.-31.08.2022.

од 08:00-12:00 часова

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ ПРИ УПИСУ ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

– за 2022/23. год. –

• Примерак пријаве за упис детета

• Лекарско уверење

• Очитана здравствена књижица детета које се уписује

Обрасци се могу преузети сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова у згради управе ПУ “Љубица Вребалов“ Пожаревац, у улици Вука Караџића бр.1

Контакт телефони 012/71-00-112