Fbautoimgauto1708945275757

Заједно стварамо услове за сигурно, срећно и здраво одрастање наших малишана

Самовредновање унутар предшколске установе је процес процењивања квалитета рада запослених, даљем развоју установе и пружању подршке за добробит деце и породице.
Заједно доносимо одлуке које ће мењати и развијати праксу предшколске установе, заједно стварамо услове за сигурно, срећно и здраво одрастање наших малишана.