Замена столарије на згради управе

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Демонтажа и монтажа дотрајалих прозора на згради управе

Poziv 9266

Odluka 9397