Ангажовање лица по уговору о делу

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Ангажовање лица по уговору о делу као диригент хора ПУ“Љубица Вребалов“

poziv 234

Odluka 387