Набавке мале вредности на које се Закон не примењује

Позив за услугу овлашћеног контролисања система стабилне инсталације за дојаву пожара

Позив за услугу овлашћеног контролисања система стабилне инсталације за дојаву пожара

Позив за услугу овлашћеног контролисања система стабилне инсталације за дојаву…

Набавка потрошног материјала за водовод и канализационе инсталације

Набавка потрошног материјала за водовод и канализационе инсталације

Набавка потрошног материјала за водовод и канализационе инсталације за потребе…

Позив за набавку услуге пружања промотивних активности

Позив за набавку услуге пружања промотивних активности

Позив за набавку услуге пружања промотивних активности за потребе ПУ…